Aktuellt

Föreningens årsmöte 2023 hölls den 15/7.

Ladda ned Årsmötesprotokollet här: Klicka här>>


----------------------------------------------------------------

Protokoll från årsmötet 2022
Ladda ner protokoll från årsmötet 23 juli 2022.
Klicka här>>

----------------------------------------------------------------

SVEPEVA medlemsinformation december 2021
Styrelsen har haft 3 möten och ett konstituerande möte sedan årsmötet i juli. Nedanstående frågor från årsmötet har behandlats:

§ 11 Arbetet med en ny röjningsplan som ska behandlas på nästa årsmöte har påbörjats.

§ 12 Konvertering av gatubelysning enligt offert är beställd och nästan färdigställd. Några stolpar av annorlunda konstruktion är inte klara.

§ 13 REV:s jurist har förklarat att styrelsens förslag till nolldebitering 2022 är juridiskt korrekt.

§ 22 Farthindret på norra Råledsvägen är borttaget.

  Styrelsen har beslutat att ett antal ängar ska slaghackas 2 ggr/år fr om 2022.

Protokoll från årsmötet 2021. Klicka här>>

Protokoll från årsmötet 2020. Klicka här>>

Planerade röjningar 2022-2027, karta, klicka här>>

Planerade röjningar 2022-2027, text, klicka här>>

     

Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har frågor eller synpunkter! Klicka här!