Protokoll från årsmöten

Publicerat 220801

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2022
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2021
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2020
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2019
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2018
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2017
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2016
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2015
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2014
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2013
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2012
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2011
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2010
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2009
[Ladda ned]

Här kan du ta del av protokollet från årsmötet 2008
[Ladda ned]