Om Svepeva

Detta är Svepeva
SVEPEVA (Svenstorps, Perstorps och Varans vägförening) äger och förvaltar vägar och stigar med tillhörande gatubelysning. Grönområden bestående av ängar, ene- och skogsmarker, samt en lekplats. Karta över området finns under fliken ”Karta”. Vägföreningen ansvarar även för skötseln av den mark som inom området tillhör kommunen eller PSV (Perstorp, Svenstorp och Varans samfällighet).

Vägföreningens uppdrag är att:

  • underhålla vägnätet och ansvara för snöröjning
  • underhålla befintlig belysning
  • underhålla befintlig dagvattenanläggning
  • underhålla grönområdena i form av röjningar, slaghackning och klippning
  • underhålla stigar och lekplats
  • informera och se till att föreningens ordningsregler följs
  • vara kommunens kontakt och yttra sig i samband med byggnation och förändringar som rör området
  • ha en aktuell hemsida

Antalet medlemmar är drygt 500 st. Verksamheten finansieras med en årlig avgift, f n 1200 kr, samt statliga och kommunala bidrag på ca 100.000 kronor.

Styrelsen önskar att ha en positiv dialog med vägföreningens medlemmar för att tillsammans skapa ett välfungerande och trivsamt område.

     

Ladda hem

Karta
Kartan över vägföreningens område kan laddas ned här. [PDF-format].

Klicka här >

Stadgar
Vägföreningen har stadgar som stipulerar villkoren för hur det gemensamma området skall förvaltas. [PDF-format].

Ladda hem >